Mara van den Bogaert

Arts in opleiding tot klinisch geriater

Mara van den Bogaert is arts in opleiding tot klinisch geriater in Nijmegen. Voor haar opleiding heeft ze ook ervaring opgedaan in de ouderenpsychiatrie. Ze heeft een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van verschillende medische leerboeken en e-learning modules. Voor KenMed heeft ze zich gericht op medicatie bij de oudere patiënt.